Contact

Fantastisk försäljning & excellent service grundar sig i sunda & medvetna värderingar, attityder & beteenden. En respekt & kärlek till kunden & medarbetaren. En unik vilja av att det ska bli bra. Det handlar om företagskultur. Inte kladdigt smicker & påklistrade leenden. Däremot äkta närvaro baserad på den goda viljan.

Många företag står inför utmaningar inom marknadsföring, försäljning och HR. Ofta är man sent in i kundens köpprocess, det är svårt att särskilja sig i konkurrensen, man hinner inte bygga kärleksfulla relationer och hamnar i prispress. Det är dessutom svårt att veta vilka som faktiskt påverkar ett köpbeslut. Medarbetarna gör heller inte alltid vad som bestämts. De piskas på lite extra; ring mer, gå på fler möten, kom tidigare, jobba över – i tron om att det är lösningen. Istället söker sig folk vidare. Många drabbas många av utmattningssyndrom för att aldrig komma tillbaka.

Mikael har en unik kombination med erfarenheter från såväl fokuserad försäljning, medveten kommunikation och excellent service management, bl.a. från reklambranschen, så även flera år från arbete inom svensk (akut)sjukvård. Vi hjälper till att hantera ovanstående frågeställningar för att uppnå försäljning i världsklass, baserad på sunda och medvetna värderingar  och god etik.

Utgångspunkt: Du kan inte ”inte kommunicera”. Små dagliga aktiviteter och beteenden leder till stora resultat över tid.

Mikael Grawe
Confidence Creator Group AB
CEO  |  Ensuring Excellent Sales, Service & Communication | Speaker 💛
Marknads- och kommunikationschef airteam Sweden

Speakout.se – Sveriges kommunikationssajt
Boka föreläsning här |  Följ på LinkedIn här
Mobil: +46 70 520 08 04  |  E-post: mikael AT confidencecreator punkt se